Zadzwoń  
+48 22 215 91 99 

Życie jest pełne niespodzianek, my ograniczymy je do minimum
Przedmiot działalności / branża
Ewidencja księgowa
Opodatkowanie podatkiem VAT
Forma prawna
osoba fizyczna
spółka osobowa (np. jawna)
spółka kapitałowa (np. z o.o.)
inna, jaka
Dokumentacja księgowa
szacunkowa liczba dokumentów (liczba kartek w sztukach)
Kadry i płace
ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę
ilość zatrudnionych obcokrajowców
ilość osób zatrudnionych na umowę zlecenie i dzieło
Odbiór dokumentów
Sugerowana cena za usługę (netto w PLN)
Preferowany kontakt w odpowiedzi na zapytanie cenowe
Osoba do kontaktu
stanowisko
Dane kontaktowe (telefon lub e-mail):
Dodatkowe informacje (jeśli macie Państwo pytania):
WYPEŁNIAJĄC NINIEJSZY FORMULARZ W IMIENIU FIRMY, OŚWIADCZAM, ŻE WYRAŻAM ZGODĘ NA UMIESZENIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH W BAZIE DANYCH FIRMY DENAROS.PL SP. Z O.O. ORAZ NA ICH PRZETWARZANIE ZGODNIE Z TREŚCIĄ USTAWY Z DNIA 29.08.1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (Dz.U. nr 133 poz. 883).
Ze względu na strategię marketingową firmy bardzo prosimy o wybranie właściwej odpowiedzi na pytanie:
"Skąd dowiedzieli się Państwo o naszej firmie:"